Jeugdfonds Cultuur Limburg

Jeugdfonds Cultuur Limburg draagt ertoe bij dat het voor alle kinderen mogelijk wordt om aan culturele activiteiten deel te nemen. Elk kind heeft het recht om te participeren in culturele activiteiten in een reguliere cultuurinstelling of middels anders georganiseerd aanbod. In Nederland nemen beduidend minder kinderen deel aan cultuuractiviteiten dan aan sport- en beweegactiviteiten. Dit kunnen er zeker meer worden. De kinderen die nu nog niet mee doen, zijn vaak kinderen uit armoedegezinnen of vluchtelingenkinderen. Een groot deel van deze kinderen geeft aan graag te willen meedoen. Gebrek aan geld, gebrek aan motivatie van ouders en niemand die hen begeleidt naar de activiteiten zijn ook bij cultuur veel gehoorde argumenten.

De stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg heeft ten doel:

  • Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet daadkrachtige ouders deel te nemen aan (actieve) kunstbeoefening.
  • Het creëren van kansen voor kinderen om zich positief te ontwikkelen door middel van (actieve) kunstbeoefening.
  • Het geven van voorlichting over de methode en het belang van de stichting en het brede publiek.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Klik HIER voor de website van Jeugdfonds Cultuur Limburg. 

Donatie Rosas Donamus

Met de donatie wordt ingezet op het bereiken van meer jongeren via een campagne die is opgezet door jongeren voor jongeren van het Vista College zelf. Zij weten als geen ander hoe ze eigen leeftijdsgenoten en hun ouders moeten bereiken. De campagne moet armoede bespreekbaar maken en drempels voor deelname verlagen. Daarnaast wordt er een intermediairnetwerk opgezet in het VMBO, MBO en VO om jongeren te begeleiden. Met de middelen van Rosas Donamus kan men de komende jaren 150 extra jongeren ondersteunen. Zo probeert men zoveel mogelijk kinderen en jongeren te motiveren en te ondersteunen om deel te nemen aan cultuuractiviteiten. Het project is vooral gericht op jongeren uit armoede gezinnen in de leeftijdsgroep van 14–18 jaar die woonachtig zijn in Parkstad. Met bijzondere aandacht voor de studenten van het beroepscollege Holz in Kerkrade en studenten van het Vista College in Heerlen. 

Terug naar projecten