Stichting Jeugdfonds Sport Limburg

Elk kind heeft het recht om te participeren en te sporten en bewegen in een reguliere sportvereniging of middels anders georganiseerd aanbod. Jeugdfonds Sport genereert middelen om kinderen uit kansarme gezinnen mee te laten sporten en bewegen. Ze betalen contributie, sportkleding en/of sportattributen. Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging of winkel. Het Jeugdfonds werkt samen met een grote groep vrijwillige intermediairs die kinderen aanmelden en de afhandeling begeleiden. Dit zijn bijvoorbeeld buurtwerkers, docenten, jeugdartsen, gezinsvoogden, bureau jeugdzorg en de vrijwilligers van de stichtingen Leergeld. Eigenlijk kan iedereen die zicht heeft op de (financiële) situatie van het gezin intermediair worden.

Klik HIER voor de website van Sportfonds Limburg. 
 

Donatie Rosas Donamus.

Met de donatie wordt ingezet op het bereiken van meer jongeren via een campagne die is opgezet door jongeren voor jongeren van het Vista College zelf. Zij weten als geen ander hoe ze eigen leeftijdsgenoten en hun ouders moeten bereiken. De campagne moet armoede bespreekbaar maken en drempels voor deelname verlagen. Daarnaast wordt er een intermediairnetwerk opgezet in het VMBO, MBO en VO om jongeren te begeleiden. Met de middelen van Rosas Donamus kan men de komende jaren 150 extra jongeren ondersteunen. Zo probeert men zoveel mogelijk kinderen en jongeren te motiveren en te ondersteunen om deel te nemen aan sport, bewegen of zwemmen. Het project is vooral gericht op jongeren uit armoede gezinnen in de leeftijdsgroep van 14–18 jaar die woonachtig zijn in Parkstad. Met bijzondere aandacht voor de studenten van het beroepscollege Holz in Kerkrade en studenten van het Vista College in Heerlen.

Terug naar projecten