Privacybeleid

Bij onze activiteiten wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het respecteren van ieders privacy is daarbij voor ons belangrijk. Stichting Rosas Donamus verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit privacybeleid en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.
In onderstaande privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • telkens vermelden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
   

Gebruik van persoonsgegevens

Stichting Rosas Donamus voert activiteiten uit waarbij de volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam en contactgegevens van aanvragers;
 • Financiële informatie van aanvragers;
 • BSN
 • Beeldmateriaal

Uw persoonsgegevens worden normaal gesproken door uzelf aan ons verstrekt. Wij kunnen daarnaast ook persoonsgegevens verkrijgen uit publieke of betaalde bronnen.

 

Doeleinden

Stichting Rosas Donamus gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de met u als aanvrager of relatie overeengekomen dienstverlening of activiteit, en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Wij ontvangen en bewaren uw persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt via een aanvraag;
 • Wij versturen mogelijk nieuwsberichten, nieuwsbrieven en/of andere relevante naar relaties, samenwerkingspartners, aanvragers en andere geïnteresseerden. 
 • Als wij partijen willen samenbrengen, vragen wij voor het uitwisselen van gegevens altijd vooraf toestemming.
 • Wilt u geen informatie meer van ons ontvangen, informeer ons dan via het contactformulier op de website.
 • Registreren van instellingen en voorkeuren over het gebruik van de website is niet herleidbaar tot personen (geanonimiseerd).
 • In onze communicatie kan mogelijk gebruik worden gemaakt van informatie en/of content die op andere websites en (social) mediakanalen wordt gebruikt.

 

Website bezoek

Wij gebruiken mogelijk cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Onze berichten kunnen wij afstemmen op uw interesses. Als u cookies standaard wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dat kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

 

Gebruik door derden

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen doorgeven, bijvoorbeeld voor software van derden voor administratie en andere diensten. Dit gebruik is beperkt tot deze doeleinden. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken dan bepalen wij dat deze gegevens slechts voor een specifiek aangeduid doel mogen worden gebruikt. Tevens eisen wij dat deze gegevens voldoende worden beveiligd en op ons verzoek worden verwijderd. Daarbuiten geven we uw gegevens uitsluitend door aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Bewaren en beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

 

Rechten

Via het contactformulier kunt u ons verzoeken om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Ons streven is dit binnen 4 weken af te handelen. Daarnaast bieden we bij alle registraties op basis van toestemming een eenduidige zogenaamde opt-out procedure.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Contact

Heeft u vragen over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website.