Stichting Leergeld Parkstad

Deze stichting heeft ten doel het verlenen van hulp (zowel financieel als materieel) aan kinderen, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, in Parkstad, die bij hun ontplooiing tekort komen. Dit doordat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan.

Klik HIER voor de website van Stichting Leergeld Parkstad. 

 

Donatie Rosas Donamus

Met onze donatie wordt een fiets-project mogelijk gemaakt. Dit heeft als doel dat alle kinderen in Parkstad die hulp nodig hebben, vanaf 4 jaar de beschikking krijgen over een passende fiets (fietscarrière/inruilsysteem). Zo kunnen ze meedoen met anderen, op school, met buitenschoolse/sociale groepsactiviteiten en met sport- en cultuuractiviteiten. Het hebben van respect voor de fiets en in staat zijn er goed voor te zorgen, wordt gefaciliteerd door lessen van vrijwilligers in het onderhouden van je eigen fiets en een aantal voorwaarden bij het inruilsysteem. Het fiets-project draagt bij aan:

  • Veilig fietsen. Uit informatie van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat kinderen duizenden kilometers op de teller moeten hebben om veilig zelfstandig naar de (middelbare) school te fietsen.
  • Bevordering van de gezondheid: fietsen is een gezonde vorm van bewegen.
  • Participatie: een fiets biedt de mogelijkheid mee te kunnen doen met anderen; op school, met buitenschoolse/sociale groepsactiviteiten en met sport en cultuuractiviteiten.
  • Duurzaamheid: het benutten van gebruikte fietsen in combinatie met een inruilsysteem bij groei leidt tot minder verspilling.
  • Werk: in samenwerking met bestaande initiatieven en het ANWB-fietsenplan, realiseren van fietsenwerkplaatsen waar werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen.
  • Gelijke kansen: een eenduidig toegankelijk systeem voor alle kinderen.
  • Maatschappelijk draagvlak: particulieren kunnen hun (kinder)fietsen doneren en dragen daarmee bij aan de participatie van kinderen die in armoede opgroeien en aan duurzaamheid. Ook organisaties zoals Politie/NS hebben een verantwoord afzetgebied voor de zogenaamde “weesfietsen”.
  • Verkeersveiligheid: kinderen beschikken al langer over een eigen fiets en hebben er bij hun verkeersexamen al de nodige kilometers opzitten.
Terug naar projecten